‘t Bertje

Het Bertje is ons programmaboekje. Hierin staan alle geplande vergaderingen uitgeschreven voor de verschillende takken: waar, wanneer, moet ik iets speciaals meedoen, … De papieren versie van het Bertje wordt semesterieel verdeeld onder de leden en is ook raadpleegbaar op deze pagina.

Bertje 2022-2023 SEM 2