GDPR

Inzake privacybescherming zijn ook wij als jeugdbeweging sinds kort verplicht om een verklaring op te stellen en openbaar te maken. Bij specifieke vragen, aarzel niet om contact op te nemen.

Onze GDPR verklaring valt hier terug te lezen.