Lid worden

Toekomstig Sint-Hubertusiaan?

Denk je dat scouts Sint-Hubertus iets voor jou is? Kom dan gerust enkele activiteiten meeproberen!

In het begin van het scoutsjaar (begin september) houden we altijd een speciale grote open activiteit waarin we de toekomstige leden laten proeven van het scoutsgebeuren, genaamd ‘vriendjesdag’. Deze gaat dit jaar door op zaterdag 23 september 2023, van 14u t.e.m. 17u aan onze lokalen. We sjorren met de leidingsploeg ook traditiegetrouw vanalles en nog wat om deze dag nog leuker te maken. Afkomen is de boodschap!

Ook tijdens het werkjaar kun je makkelijk aansluiten bij onze toffe bende. Door simpelweg te kijken in ‘t Bertje wat er op het programma staat voor de leeftijdsgroep kun je zo ook eens langskomen.

Als je de smaak te pakken hebt kun je je definitief inschrijven.

Definitief inschrijven?

Het lidgeld voor werkjaar 2023-2024 bedraagt 60 euro.

Hierin is inbegrepen:

 • Het inschrijvingsgeld voor het verbond (42 euro) . Dit dekt o.a. de verzekering maar ook alle correspondentie vanuit het verbond zelf (boekjes, folders, e.d.).
 • Geld voor onze lokalenkas (9 euro) (elektriciteit, water, gas en onderhoud)
 • Alle correspondentie vanuit onze eigen groep (5 euro) (Bertjes en brieven)
 • Aankoop materiaal (4 euro) (tenten, spelmateriaal, ..)
 • Meer dan dertig activiteiten gedurende een volledig werkjaar (september tot mei)

INSCHRIJVEN ALS BESTAAND LID: 

Dit kan door vóór 1 oktober € 60 over te schrijven op het groepsrekeningnummer BE22 0689 0407 1147 met als vermelding: ‘inschrijving naam kind + telefoonnr + geboortedatum’.

Of tijdens de overgang (16 september): cash geld betalen (gepast en in een enveloppe) aan de infostand.

Of op de  startdag (23 september): cash geld betalen (gepast en in een enveloppe) aan de infostand.

INSCHRIJVEN ALS NIEUW LID: 

Nieuwe leden kunnen enkel en alleen worden ingeschreven door eerst een online gegevensformulier in te vullen van Scouts Gidsen Vlaanderen. Dit kan door op deze link te klikken of de QR-code in te scannen:

 

Dit kan thuis gebeuren of aan onze infostand op onze startdag. Dit dus op de overgang of op de vriendjesdagen. Dit is onder andere omdat we enkele contactgegevens moeten verkrijgen voor onze administratie en verzekering. Het is ook belangrijk dat leden waarvan adres, email, … veranderd is (en waarbij onze informatie dus achterhaald is) dit komen melden.

Wanneer u het gegevensformulier heeft ingevuld, komt die ter goedkeuring in de de groepsadministratie van onze scouts terecht. Na goedkeuring wordt er door de groepsleiding een betalingsverzoek gestuurd met verdere info. Pas na deze goedkeuring van uw aanvraag en de betaling van het lidgeld is uw zoon volledig ingeschreven. Indien u om de een of andere reden niet op de hoogte bent of uw aanvraag is goedgekeurd of dat de aanvraag langer duurt dan gedacht, kunt u altijd terecht bij eens van de groepsleiders.

DIGITALE MEDISCHE FICHE

Als scouts kunnen we natuurlijk niet achterblijven op de tendens dat alles digitaal wordt. Omwille van deze reden starten we vanaf dit jaar met de invoering van een online medische fiche. Deze medische fiche vervangt de papieren versie die tot vorig jaar werd gebruikt en laat het toe om als leiding digitaal over de belangrijkste gegevens te beschikken.

Wees gerust het is nog steeds mogelijk om op een ander moment ( zoals voor of na een activiteit) uw bezorgdheden of belangrijke informatie over te brengen naar een leider in kwestie. 

Wat?

Dergelijk fiche geeft een overzicht van alle aandachtspunten waarvan de leiding op de hoogte dient te zijn opdat het scoutsjaar zonder problemen verloopt. Via deze weg is mogelijk voor de leidingsploeg om op de hoogte te zijn van allergieën, medicatie, aandachtspunten etc.

 Elk jaar of elk semester zullen jullie als ouder bovendien ook de vraag krijgen van elke tak om deze medische fiche op tijd te herzien/indien nodig aan te vullen. Op die manier worden misverstanden vermeden.

Waarom?

Als scouts is het belangrijk om toffe activiteiten voor te bereiden die volledig aansluit bij de leden. Om onze leden betere te kennen is een medische fiche ideaal om een jaar aan spelplezier op maat te voorzien.

Hoe invullen?

Voor nieuwe leden van onze scouts is het echter nog niet direct mogelijk om direct een account aan te maken aangezien het verkrijgen van een lidnummer bij Scouts & Gidsen Vlaanderen 1 à 2 weken duurt na goedkeuring van uw inschrijving. Vanaf dat de groepsleiding over dergelijke lidnummer beschikt zal deze verder gecommuniceerd worden.

STAP 1: Maak een account aan op de Groepsadministratie van Scouts & Gidsen Vlaanderen

Al een account? Ga verder naar STAP 2!

 • Surf naar groepsadmin.scoutsengidsenvlaanderen.be.
 • Registreer elk kind apart met gebruikersnaam en wachtwoord. Het is de bedoeling dat ze hun gegevens zelf beheren als ze oud genoeg zijn.
 • Vul alle velden correct in, het lidnummer vind je op de lidkaart van Scouts en Gidsen Vlaanderen  of kan je opvragen bij de groepsleiding of bij de medewerkers van Scouts en Gidsen Vlaanderen.

STAP 2: De individuele steekkaart digitaal invullen of nakijken

 •       Surf naar groepsadmin.scoutsengidsenvlaanderen.be.
 •       Meld je aan met de gebruikersnaam en wachtwoord van je kind.
 •       Klik op het groene blokje ‘individuele steekkaart’ rechts bovenaan. Smartphone of tablet? Klik op het vinkje naast ‘Opslaan’, kies dan ‘individuele steekkaart’.
 •       Vul de individuele steekkaart zo volledig mogelijk in.
 •       Onderteken de steekkaart en klik op ‘Opslaan’.

Hulp nodig? Lees de uitgebreide handleiding voor ouders of neem contact op met de medewerkers van Scouts en Gidsen Vlaanderen. Indien nodig kunt u ook altijd de groepsleiding contacteren.